Tapas Flemings beskrivelse af uddannelsen og indhold

Her en oversættelse af det, Tapas Fleming har skrevet om certificering:

At blive Certificeret TAT® Professional  – TAT terapeut

Det at læse TAT trinnene og lave Positionen er ikke vanskeligt, men at bruge TAT med en anden person kræver en hel del mere. Du skal kende teknikken, men også:

 • vide hvordan man er helt nærværende sammen med den, du arbejder med
 • vide hvordan man bruger TAT i forhold til en mængde forskellige situationer og tilstande
 • vide hvornår du er ude af kontakt med dig selv, og hvad du stiller op med det
 • kende de etiske og lovmæssige kriterier

Det centrale i at lave TAT med andre er at være helt tilstede med personen på en måde, der tillader helingen at ske uden at presse, bedømme, analysere eller prøve at ændre personens oplevelser på nogen måde. Certificeringsprogrammet vil hjælpe dig med at udvikle denne evne og samle erfaringer gennem de forskellige dele af programmet især workshoppen ‘Practical Presence’ – ‘At praktisere nærvær’.

Udbyttet ved at blive certificeret TAT® professional er

 • fordybet viden om og erfaring med TAT, så man kan hjælpe sine venner, familie, klienter og sig selv mere effektivt til at hele allergier, traumer, negative overbevisninger, følelsesmæssige aspekter af fysisk sygdom og meget mere.
 • en dyb personlig og spirituel udviklingsproces
 • adskillige telekonferencer med Tapas om året, hvor der er plads til spørgsmål og svar, samhørighed med TAT netværket og undertiden en gruppe TAT
 • mulighed for at høre allerede afholdte telekonferencer med Tapas og Professionals
 • reklame for dig selv og din virksomhed på TATLife hjemmesiden, indeholdende
  • kontaktinformationer
  • en kort beskrivelse af dine ydelser
  • dit billede
  • din uddannelse og dine kvalifikationer
  • et link til din hjemmeside
 • en ‘Professional’-rabat på TATLife’s produkter, som du så er velkommen til at videresælge til den almindelige pris
 • en ‘Professional’-rabat på TAT Basis workshops med Tapas Flemming og på andre udvalgte workshops
 • fortløbende support og støtte fra vores varme og entuiastiske netværk i form af en email-diskussions-gruppe kun for TAT Professionals
 • adgang til en del af hjemmesiden, som kun er for TAT Professionals, og hermed til gratis downloades af det nyeste TAT materiale til Professionals
 • sikkerhed for, at du er blevet behørigt uddannet i TAT
 • mulighed for at markedsføre dig som certificeret TAT® Professional – TAT terapeut
 • sikkerheden ved at vide, at du er uddannet efter den af TATLife fastsatte standard
 • retten til at bruge varemærket Tapas Akupressure Technique® og TAT® i din virksomhed i forhold til din TAT Professional aftale

Her er link til Tapas hjemmeside med det nyeste om den amerikanske certificering

Hvordan blive man Certified TAT® Professional?

Vi opgraderer og ændrer regelmæssigt vores krav, så du skal selv holde dig opdateret for at sikre, at du opfylder de aktuelle krav. Du skal opfylde de krav, der er gældende på det tidspunkt, du indgiver din ansøgning om at blive certificeret.

Følgende skal opfyldes inden certificering:

Før du begynder certificeringsprocessen skal du have deltaget ‘live’ i en Basis TAT workshop på mindst 10 workshop timer(kan være et webinar eller teleseminar) givet af en certificeret TAT Trainer eller Tapas Fleming (se hjemmesiden over kommende workshops). Du skal afslutte certificeringen inden for 3 år fra dette tidspunkt.

Indsend din ansøgning med et engangs beløb på $ 155 –  kan ikke refunderes.
Klik her 

Vælg en TAT®træner. Se listen over trænere på hjemmesiden.

Din træner vil støtte og vejlede dig, besvare dine spørgsmål og hjælpe dig med at træne dine færdigheder og dit nærvær i TAT. Du kan frit vælge den træner, du helst vil arbejde med under din uddannelse. Træneres honorarer følger deres egne takster.

Nedenstående dele af certificeringsprocessen kan laves i vilkårlig rækkefølge. Måske kan du have glæde af din trænes råd og vejledning i forhold til, hvornår og  hvad der vil gøre mest nytte i din proces.

Abonner på TATLife – et gratis email-nyhedsbrev

Deltag i en Practicing Presence workshop (“At praktisere nærvær workshop”) med Tapas (se hjemmesiden over kommende workshops).

Vælg en af nedenstående muligheder

Se og lær af DVD’en TAT Basics i Frankrig

eller

Se og lær af DVD’en TAT Basics – Portland

eller

Deltag i et anden Basis workshop i TAT givet af en certificeret TAT Trainer eller Tapas Fleming live eller på nettet.

Læs “Professional’s Manual” – TAT instruktionsbog på godt 20 sider, som kan købes på hjemmesiden.

Gennemarbejdt:

 • TAT® – 101: A Comprehensive Introduction: $45
 • Healing Allergies One on One: $25.00
 • Beginning Steps to Healing Any Health Condition: $25.00
 • Fastest Trip from Violence, Anger and Hatred to Love and Peace: $25.00
 • Being in Your Body: $25.00
 • Totally Private Way to Heal Rape and Sexual Abuse: $25.00
 • Getting Over Being A Victim: free

Besvar spørgsmålene i “Essential Points for Professionals” (“Vigtige områder for Professionals”) – et dokument der bliver tilgængeligt, når du tilmelder dig til certificerings programmet og diskuter det med din træner.

Diskuter emnerne i “Mentoring Topics for Certification” (“Uddannelsesaktuelle emner for certificering” –  et dokument, som din træner har) med en certificeret TAT Trainer eller med Tapas. Dette kan gøres en-til-en eller i en gruppe, ‘live’ eller over telefonen / på Skype / på et webinar / teleseminar.

Udfylde nedenstående skemaer, som du får adgang til på nettet, når du melder dig til certificeringen med

 • 25 TAT sessioner på dig selv
 • 25 med andre – familie, venner, klienter
 • 15 sessioner med en TAT-makker. En TAT-makker skal have taget en TAT Basics workshop med en certificeret TAT træner eller have set en af DVD’erne på ovenstående liste. Vi vil sætte pris på, at din makker også bliver tilmeldt certificeringen programmet (eller måske er certificeret allerede), og at du laver alle 15 sessioner med den samme makker.
 • 2 casestudier omkring sessioner du har lavet med andre.

Gennemgå disse med din træner.

Vis din TAT Træner 2 TAT sessioner til evaluering.

Disse  sessioner kan være enten:

 • lavet live med Træneren ved siden af eller
 • lavet så din træner er til stede via Skype eller
 • optaget på lyd eller video og sendt til din Trainer

Klienten i disse sessioner bør være en, der er ny eller forholdsvis ny i forhold til TAT (helst en som ikke har taget en Basics workshop).

Læs “TAT Ethical Guidelines” etiske retningslinjer for TAT. 

Din certificering vil være afsluttet når du har fuldført certificeringskravene, og du og din træner er overbevist om, at du er klar til at blive certificeret som TAT Professional. Når TATLife har godkendt dig og du har indbetalt dit medlemsskab på 150$, så vil du modtage ‘Professional Agreement* til underskrivelse (du kan downloade en kopi af den på hjemmesiden).

Når den underskrevne aftale er modtaget vil du få tilsendt dit TAT Professional-certifikat, og få adgang til alt TATProfessional materialet på hjemmesiden og alle de andre fordele, som nu er dine som certificeret TAT Professional.

Dit medlemsskab vil blive fremskrevet, så fornyelsesdatoen altid vil være 1. januar.

For at opretholde din certificering skal du

– hvert andet år senest den 31. december betale $ 150 for at opretholde dit medlemsskab af TATLife netværket

– have 12 timers efteruddannelse inden for disse 2 år.

De specifikke krav til fornyelse af medlemsskabet og efteruddannelse er tilgængelige for TAT Professionals på hjemmesiden og består bl.a. af:

– konsultationer eller gruppearbejde med en eller flere TAT Trainere

– konsultationer med Tapas fx TAT Professional telekonferancer

– forsat uddannelse inden for TAT med forskellige dertil godkendte kurser, eller teleklasser (skal i forvejen være godkendt til certificeringsfornyelse)

– at sætte sig ind i forskelligt TAT stof, som vil stå opført på TAT Professionals afdeling af hjemmesiden.