Mentoringmodel

TAT uddannelsen med Mentoringmodellen er bygget op, så du alene eller sammen med 2 eller 3 andre TAT-studerende modtager mentoring dvs supervision og undervisning jævnfør kravene til uddannelsen. Du tilrettelægger på denne måde selv, hvornår du ønsker undervisning og supervision i samråd med din instruktør – Else.

Før du starter på uddannelsen til TAT®terapeut, skal du have gennemført et TAT®Basiskursus.

Hvis du er interesseret i denne uddannelsesmodel, så kontakt Else og få en snak.
Ring 3025 8610 eller skriv til Else på elsebj@gmail.com.

Økonomisk overslag
Som et overslag vil det koste ca. 21.000-25.000 kr at gennemføre uddannelsen til TAT-terapeut efter TAT®Basiskurset.
Hvis du vil have den amerikanske certificering – ‘den amerikanske model’- så er der et tilmeldingsgebyr i starten og certificeringsgebyr i slutningen af uddannelsen plus 3 sessioner med Tapas, som skal betales til TATLife, men de er inkluderet i overslaget på ca. 25.000 kr.  

Prisen i mentoringmodellen er dog afhængig af, om du får undervisning alene, eller om I er flere sammen. Jeg skønner, at prisen bliver ca. 25.000 kr, hvis man er 2 sammen – og sikkert noget højere, hvis du er alene. Du skal ikke betale forud – du betaler på timebasis, når du modtager undervisningen. 

De 3 individuelle sessioner med en TAT®-instruktør, som er en del af pensum, vil delvis blive dækket gennem sessionerne med Tapas i ‘den amerikanske model’ men ellers skal du betale dem ekstra, hvis du ikke har ‘gamle’ sessioner, som tæller. 

 

At blive uddannet til dansk TAT®terapeut med mentoringmodellen indeholder følgende i samarbejde med Else

1. Praktisk indføring i hvordan man laver terapi – 2 enkeltdags kurser med henblik på at blive fortrolig med TAT-terapisessioner – et TAT-terapikursus (hvor deltagerne får en TAT-session med mig og ellers ser og deltager i TAT-sessioner hele dagen) og et TAT-terapitræningskursus (hvor deltagerne træner TAT-sessioner på hinanden under supervision).

2. Mentoring – undervisning – ca. 10 gange á 2 timer live eller på Skype, hvor vi bl. a. gennemgår det stof, som TATLife har bestemt, at man skal have styr på ift TAT. Du får materialet udleveret på dansk. Med ‘den amerikanske model’ får du adgang til alt stoffet på engelsk på den amerikanske hjemmeside, efter at du har tilmeldt dig uddannelsen på TATLife. Se mere her.

3. Supervision –  ca. 10 timers individuel supervision på de sessioner, som du har lavet på dig selv, din TAT-makker og andre(25+25+15). Du skal se og gennemarbejde forskellige DVD´er/videoer (som er en ekstra udgift og kræver, at du kan forstå engelsk) og forskellige små manualer.

4. Yderligere pensum er:
– at modtage 3 individuelle sessioner med en TAT® instruktør – mig eller en anden (ikke inkluderet i prisoverslaget)
– et kursus over internettet – et webinar på ca 2 timer om dagen over 6 dage – med Tapas – ‘Practicing Presence’ (‘At praktisere nærvær’), som kræver, at du forstår og kan tale noget engelsk.

Jeg håber, at dette vil inspirere dig til at blive TAT®terapeut efter denne ordning eller efter Årsforløbet, og du er meget velkommen til at kontakte mig for yderligere oplysninger.

Else Baden-Jensen
Certificeret TAT®terapeut og certificeret TAT® instruktør
Tlf. 3025 8610, elsebj@gmail.com, www.elsebaden-jensen.dk